Changes to the Talent Search due to the corona containment measures

Published on 17 March 2020 at 13:35

Unfortunately, we were forced to cancel our Talent Search in Rotterdam on March 15. Although meetings of up to 100 people were allowed at the time, we did not consider it responsible to continue this afternoon.

Then, on Sunday evening, the government's decision was made to close all schools, catering and sports clubs until April 6th. This measure makes us decide (with pain in our hearts) to also cancel the Talent Search in Eindhoven on April 5. Let's all stay home as much as possible these weeks to protect the elderly and ill in our society.

 

But what now, how should we proceed? And what about the planned days in Amsterdam on April 19 and Groningen on May 3?

 

At the moment we see no reason not to let Amsterdam and Groningen continue. We do of course keep an eye on the advice from the government and RIVM. If circumstances change, we will make a new decision based on the advice at that time.

We would like to catch up with the Talent Search in Rotterdam and Eindhoven, but given the many holidays in April and May, this is quite difficult. There must also be sufficient coaching time for the talents that are selected for the Talent Carnival. That is why we are busy organizing one extra day on April 26 in Rotterdam. If you had registered for the Talent Search in Rotterdam or Eindhoven, put this date in your agenda!

 

Sarah will contact the Talent Search participants and panel members. If something changes, we will keep you informed. Stay save everybody <3

Do you have a question about the above, and are you a participant of panel members for the Talent Search? You can reach out to Sarah.

Questions by everyone else can be submitted through the contact form on this page [LINK]


Vorige week waren wij helaas genoodzaakt om onze Talent Search in Rotterdam op 15 maart af te zeggen. Hoewel bijeenkomsten tot 100 mensen op dat moment nog toegestaan waren, vonden wij het toch niet verantwoordelijk om deze middag door te laten gaan.

Toen kwam daar op zondagavond nog het besluit van de overheid bij om alle scholen, horeca en sportsclubs te sluiten tot in ieder geval 6 april. Deze maatregel doet ons besluiten om ook de Talent Search in Eindhoven op 5 april helaas af te gelasten. Laten we deze weken allemaal zoveel mogelijk thuisblijven om de ouderen en zwakkere in onze samenleving te beschermen.

 

Maar, hoe moet het nu dan verder? En hoe zit het met de geplande dagen in Amsterdam op 19 april en Groningen op 3 mei?

 

Op dit moment zien wij geen reden om Amsterdam en Groningen niet door te laten gaan. Wel houden wij natuurlijk de adviezen van de overheid en het RIVM in de gaten. Mochten de omstandigheden veranderen nemen wij op dat moment een nieuw besluit.

De Talent Search in Rotterdam en Eindhoven willen wij graag inhalen, maar gezien de vele feestdagen in april en mei is dit best lastig. Ook moet er voldoende coaching tijd zijn voor de talenten die geselecteerd worden voor het Talent Carnival. Daarom zijn we nu druk bezig om één extra dag te organiseren op 26 april in Rotterdam. Had je je ingeschreven voor de Talent Search in Rotterdam of Eindhoven, zet deze datum dan alvast in je agenda!

 

Sarah neemt contact op met de deelnemers aan, en panelleden voor de Talent Search. Mocht er iets veranderen houden we jullie natuurlijk op de hoogte. Stay save everybody <3

Ben je deelnemer of panellid voor de Talent Search en heb je vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem contact op met Sarah.

Andere vragen kunnen gesteld worden via dit contactformulier (vragen mogen in het Nederlands gesteld worden, dit begrijpen wij ook 😉)